ΕΣΚΑ-Η: Διευκρίνιση για τη θεώρηση της Κάρτας Υγείας

0
456

Από την ΕΣΚΑ-Η ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 4579/8-10-18 επιστολή της Ε.Ο.Κ. που αφορά την ερμηνευτική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αναφορικά με την έκδοση της κάρτας Υγείας του Αθλητή, διευκρινίζεται ότι η θεώρηση της κάρτας γίνεται από ιατρό ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ (δημοσίου ή ιδιώτη) ΚΑΙ ΜΟΝΟ. Τυχόν κάρτες Υγείας που έχουν θεωρηθεί από ιατρούς άλλης ειδικότητας θα πρέπει να αντικατασταθούν με θεώρηση από Καρδιολόγο Ιατρό, σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Γιατροί λοιπών ειδικοτήτων θα μπορούν να θεωρούν την κάρτα Υγείας αθλητού εφόσον λάβουν την σχετική Πιστοποίηση από το ΕΚΑΕ κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης των ειδικών μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα διοργανωθούν για τον σκοπό αυτό από τον άνω φορέα. Ο πρώτος κύκλος επιμόρφωσης των ιατρών άλλων ειδικοτήτων θα ξεκινήσει τέλη Οκτωβρίου 2018.


Ανακοίνωση ΕΣΚΑ-Η