Ε.Π.Σ.Α.: Τα δικαιολογητικά για δελτίο πιστοποίησης προπονητή

0
371

Από την Ε.Π.Σ. Αχαΐας γνωστοποιήθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή. Ειδικότερα, χρειάζονται:
1) Αίτηση του σωματείου.
2) Φωτοτυπία ταυτότητας προπονητή UEFA ή ΕΠΟ με ημερομηνία λήξης 31.12.2018.
3) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του Καταστατικού της ΕΠΟ και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΠΟ.
5) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης και πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό με σωματείο, κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΟΥ (φωτοτυπία δε γίνεται δεκτή).
6) Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών.
7) Καταβολή παραβόλου 75 Ευρώ στο ταμείο των ΕΠΣ.
8) Θεωρημένη και υπογεγραμμένη πράξη συναίνεσης.

* Σημειώνεται, ότι σε περίπτωση αντικατάστασης προπονητή, εκδίδεται υποχρεωτικά καινούργιο δελτίο πιστοποίησης στο όνομα του νεοπροσληφθέντος προπονητή και του σωματείου/ΠΑΕ.


Ανακοίνωση Ε.Π.Σ. Αχαΐας