Ξεκινά η εφαρμογή της Κάρτας Υγείας Αθλητή

0
382

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.4479/2017 και την ΚΥΑ των Υπουργού Υγείας και Υφυπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ3254Β 8/8/2018), η διαδικασία της πιστοποίησης της υγείας των αθλητών από την αγωνιστική περίοδο 2018-19 και εφεξής τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Η πιστοποίηση υγείας των αθλητών καταγράφεται σε κάρτα υγείας, είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.
2. Η κάρτα αυτή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το δελτίο αθλητικής ιδιότητας. Αποτελεί  προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του.
3. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στην Γραμματεία ή στον αρμόδιο Διαιτητή και είναι βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.
Σας κοινοποιούμε την φόρμα της κάρτας υγείας των αθλητών η οποία θα πρέπει αφού συμπληρωθούν όλα τα πεδία της κάρτας να την παραδίδουν στους αθλητές προκειμένου να θεωρηθεί από τους Ιατρούς που προβλέπει ο παραπάνω νόμος. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η αυτοκόλλητη ετικέτα ανανέωσης των δελτίων που εκδίδει η ΕΟΚ παραμένει σε ισχύ ως απαραίτητο στοιχείο πιστοποίησης των αθλητών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, χωρίς να χρήζει πλέον ιατρικής θεώρησης.

Την φόρμα για την κάρτα υγείας αθλητή μπορείτε να τη βρείτε στη διεύθυνση:
https://drive.google.com/file/d/1mcyxbN2CD9I4hksqyVCZJS8P63hxdeVM/view


Ανακοίνωση ΕΣΚΑ-Η