Κολυμβητικός Ομιλος Αιγιάλειας: Νέος πρόεδρος ο Γεώργιος Ρούσσος

0
16

Μετά τη Γενική Συνέλευση του Κολυμβητικού Ομίλου Αιγιάλειας που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου 2018 εξελέγησαν νέα μέλη στο Δ.Σ., το οποίο συνήλθε στις 03-08-2018 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
• Πρόεδρος: Γεώργιος Ρούσσος του Παναγιώτη
• Αντιπρόεδρος: Χρήστος Σπηλιωτόπουλος του Κων/νου
Γεν. Γραμματέας: Βασίλειος Χριστόπουλος του Γεωργίου
Ταμίας: Ανδρέας Τριανταφύλλης του Χαραλάμπους
• Γενικός Αρχηγός: Αναστασία Βλαχοπούλου του Ανδρέα
• Γενικός Εφορος: Άνθιμος Μάντζιος του Αλεξάνδρου
• Σύμβουλος: Αικατερίνη Παππά του Γρηγορίου


Ανακοίνωση Κολυμβητικού Ομίλου Αιγιάλειας