Η νέα διοικητική σύνθεση του Σκακιστικού Ομίλου Καλαβρύτων

0
42

Με την νόμιμη Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση (7/2/2018) και την συγκρότησή τους σε Σώμα, τα όργανα διοίκησης του Σκακιστικού Επιμορφωτικού Ομίλου Καλαβρύτων – Επαρχίας (ΣΕΠΟΚΕ) έχουν ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
• Πρόεδρος: Νικόλαος Ραζής
• Αντιπρόεδρος: Σωτηρούλα Ερμείδη
• Γενικός Γραμματέας: Κυριακή Γεωργιάδου
• Ταμίας: Βασιλική Πριονά
• Εφορος: Σταυρούλα Γαντζούδη
• Αναπληρωματικό Μέλος: Δημήτριος Δαπόντας

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
• Πρόεδρος: Σταύρος Σταυρόπουλος
• Αντιπρόεδρος: Θεοδόσης Παναγόπουλος
• Γραμματέας: Θεόδωρος Χαλμούκης
• Μέλη: Ηλίας Ερμείδης, Σωτήριος Μπόβαλης
• Αναπληρωματικό Μέλος: Ρόζα Ραζή

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Χαρίλαος Ερμείδης
• Τακτικά Μέλη: Γεώργιος Τζιομάκης, Πεντζιάς Σωτήριος
• Αναπληρωματικό Μέλος: Ρόζα Ραζή

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
• Τακτικός: Νικόλαος Ραζής
Αναπληρωματικός: Σωτηρούλα Ερμείδη

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
• Τακτικός: Νικόλαος Ραζής
• Αναπληρωματικός: Βασιλική Πριονά


Ανακοίνωση ΣΕΠΟΚΕ