Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες στον Σκακιστικό Ομιλο Πατρών

0
100

Συμφώνως προς τις διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας και του καταστατικού του Σωματείου μας, καλούμε τα μέλη του Σκακιστικού Ομίλου Πατρών σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 19 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00 στα γραφεία του Ομίλου, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, Πατρών-Κλάους 91-93 με τα παρακάτω Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
2. Εκλογή Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
3. Εκλογή τριών μελών Εφορευτικής Επιτροπής.
4. Εγκριση πεπραγμένων απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρονική διάρκεια της θητείας του
5. Εγκριση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής περιόδου 1/1-30/9/2016
6. Εκλογή οργάνων Διοίκησης: α) πέντε (5) τακτικών μελών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου β) τριών (3) τακτικών μελών και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους Εξελεγκτικής Επιτροπής
* Εως τις 17/11/2016 και ώρα 24.00 μπορούν να κατατίθενται εγγράφως και οι υποψηφιότητες των οργάνων Διοίκησης.
* Σε περίπτωση μη απαρτίας (50%+1) στην παραπάνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016 την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.


Δελτίο Τύπου Σ.Ο. Πατρών