Ενημέρωση για την ιδιότητα διπλωματούχων προπονητών

By
Updated: Ιούλιος 10, 2016

——————————————————————
Ανακοίνωση Ε.Π.Σ. Αχαΐας
—————————————————————–
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Αρθρο 12, παρ. 2 του Κανονισμού Προπονητών της Ε.Π.Ο. 2016-2017, οι διπλωματούχοι προπονητές με ταυτότητα UEFA δεν έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται στον πάγκο των αναπληρωματικών και την τεχνική περιοχή με άλλη ιδιότητα, εκτός αυτήν του προπονητή.
Προπονητής ο οποίος επιθυμεί να παρευρίσκεται στην τεχνική περιοχή με άλλη ιδιότητα, θα πρέπει να καταθέσει 10 ημέρες πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου, στο Τμήμα Μητρώου Προπονητών της Ε.Π.Ο., την ταυτότητά του, συνοδευόμενη από έγγραφη δήλωση ότι δεν επιθυμεί να απασχοληθεί αυτή την περίοδο ως προπονητής αλλά να παρευρίσκεται στον πάγκο ενός σωματείου με άλλη ιδιότητα.

error: Content is protected !!