Υποχρεωτική παρουσία γιατρού σε όλα τα επίσημα παιχνίδια!

0
410

Για κάτι το οποίο θα έπρεπε να θεωρείτε αυτονόητο, δηλαδή την υποχρεωτική παρουσία γιατρού σε όλα τα επίσημα παιχνίδια όλων των κατηγοριών, ήταν το «θέμα» του νέου Κ.Α.Π. ο οποίος αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. Μάλιστα η συγκεκριμένη διάταξη μπήκε για πρώτη φορά στον Κ.Α.Π. (!!!), καθώς μέχρι πρότινος η μη παρουσία γιατρού επέφερε απλά πρόστιμο και δεν προβλεπόταν να μην ξεκινάει αγώνας…
Πιο συγκεκριμένα, η παράγραφος 2α του άρθρου 16 προβλέπει τα εξής:
«Σε όλους τους αγώνες, όλων των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών, πανελληνίων και τοπικών, πρωταθλημάτων, των πρωταθλημάτων υποδομής και προεπιλογής εθνικών ομάδων (Παίδων και Νέων), είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία ιατρού αγώνα (που, τουλάχιστον στα επαγγελματικά πρωταθλήματα και στο κύπελλο, θα είναι άλλος από τους ιατρούς των ομάδων). Σε αντίθετη περίπτωση, ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας η οποία χάνει τον αγώνα με τέρματα 0-3 και της επιβάλλεται χρηματική ποινή από επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, εάν είναι επαγγελματική ομάδα, χίλια (1000) ευρώ για τις ομάδες της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας και τριακόσια (300) ευρώ για τις ομάδες των τοπικών πρωταθλημάτων και των πρωταθλημάτων προεπιλογής. Εάν διεξαχθεί ο αγώνας, πέραν των ανωτέρω ποινών για την γηπεδούχο ομάδα που ισχύουν, ο διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο».


Συντάκτης: Δημήτρης Τσερεντζούλιας