Με Γιάννη Λαζανά και το νέο Δ.Σ. του Π.Σ.Α.Π.

0
489

Μετά την παραίτηση των κ.κ. Κωνσταντίνου Πούλιου (στις 29/6/2017) και Σταματίου Συρίγου (στις 6/7/2017) από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, το νέο Δ.Σ. των Π.Σ.Α.Π. – Τ.Α.Π., όπως αυτό συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα στις 7/7/2017, είναι το εξής:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Κόρμπος.
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Γεωργίου.
Γενικός Γραμματέας: Βασίλειος Παπαδόπουλος.
Ταμίας: Ιωάννης Λαζανάς.
Ειδικός Γραμματέας: Αγγελος Βέρτζος.
Μέλη: Λεωνίδας Καμπάνταης, Κων/νος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Μπούρμπος, Ιωάννης Χλωρός.


Ανακοίνωση Π.Σ.Α.Π.